Vihdin 1. apteekin palvelut

Lääkkeiden ja muiden tuotteiden kotiinkuljetus

Kotiinkuljetus n. 15 kilometrin säteellä apteekistamme arkisin 5,00€.

Toimitusaika sovitaan asiakaskohtaisesti.

 

Reseptien uusimispalvelu

Voimme lähettää uudistamispyynnön loppuun käytetystä tai vanhentuneesta e-reseptistä terveyskeskukseen lääkärin uusittavaksi. Resepti on uusittavissa 16 kuukautta reseptin kirjoituspäivästä. On hyvä varata uusintaan 8 päivää. Pitkäaikaista lääkitystä käyttävän on kuitenkin muistettava käydä vuosittain lääkärin vastaanotolla. Näin varmistat, että saat oikeaa ja tarvitsemaasi hoitoa.

 

Astma-, diabetes ja sydänyhdyshenkilöt

Sairauden hallinnan kannalta on tärkeää, että tiedät miten lääkkeesi vaikuttaa ja mikä merkitys omahoidolla on kokonaisuutena. Erityisesti hoidon alussa potilas tarvitsee paljon tietoa sekä sairaudesta että sen hoidosta. Riittävän ja oikean tiedon avulla pitkäaikaisen sairauden hallitseminen on helpompaa. Yhdyshenkilöiden tehtävänä on tukea asiakkaitamme oman erikoistumisalueensa kuuluvan sairauden hoidossa.

Apteekissasi asioidessasi kysy yhdyshenkilöä tai sovi tarvittaessa tapaamisaika. Yhdyshenkilö osaa neuvoa sairautesi hoitoon liittyvissä asioissa ja palvelu on maksutonta. Yhdyshenkilöt toimivat myös yhteistyössä apteekin sidosryhmien kanssa ja vastaavat teemapäivien järjestämisestä.

 

Liikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki on terveysliikuntaa edistämässä,
pyydä meiltä vinkkejä terveys- ja kuntoliikuntaan.

Liikuntalähete on kunnan tarjoama mahdollisuus aloittaa liikunta.

Kysy lisää lähetteestä Vihdin apteekista.

Liikuntalähetteen tarkoituksena on lisätä vähän liikkuvien fyysistä aktiivisuutta, auttaa elämäntapamuutoksessa sekä antaa tietoa liikunnan vaikutuksisa erilaisten sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Lähetteen saaneella on mm. mahdollisuus päästä puoleksi vuodeksi maksuttomaan liikuntaryhmään.

Lääkejätteet

Käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Lääkkeitä ei saa hävittää talousjätteen joukossa, jolloin lääkeaineet voivat kulkeutua luontoon.

- Poista ulkopakkaus ja reseptilääkkeen ohjelippu ja laita lääkkeet läpinäkyvään pussiin.
- Palauta nestemäiset lääkkeet alkuperäisessä pakkauksessaan erillisessä pussissa.
- Lääkejätepussi laitetaan apteekin asiakastilassa olevaan lääkejäteastiaan tai annetaan apteekin henkilökunnalle.
- Palauta muista lääkejätteistä erillään jodia sisältävät lääkkeet alkuperäispakkauksissaan, elohopeakuumemittarit, sekä ruiskut ja neulat pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai muuhun tiiviiseen astiaan.

Tapahtumat

Järjestämme apteekissamme teemapäiviä, tuote-esittelyjä ja terveyden seurantaan liittyviä mittauksia. Seuraa ilmoitteluamme ja Ajankohtaista apteekissasi nettisivuiltamme.

Luennot

Luennoimme mielellämme esimerkiksi kerhojen, yhdistysten ja koulujen tilaisuuksissa lääkkeisiin, lääketurvallisuuteen ja lääkehoitoon liittyvissä asioissa.